Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο blurb.com

Στην ιστοσελίδα http://www.blurb.com/user/vpapadolias μπορείτε να βρείτε επιλεγμένες εκδόσεις μας που έχουν γίνει σε συνεργασία με την ιστοσελίδα blurb.com . Μεταξύ αυτών η πρώτη σειρά βιβλίων μας Μαθήματα Αστρολογίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και τα τρία πρώτα τεύχη του NewAgeAstrology Magazine .

Σημαντικό στοιχείο: Αν θέλετε να πάρετε τα παραπάνω βιβλία σε PDF μπορείτε να το κάνετε σε σχετικά μειωμένο κόστος.