Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Περί ομαδικού έργου...

Περί ομαδικού έργου...

Χρειάζεται να έχετε υπόψη τα παρακάτω τρία παραγγέλματα:

Πρώτο: Είναι απαραίτητο να αποκτήσετε ευκολία στο να συντονίζεστε ο ένας με τον άλλο με την πιο βαθιά αγάπη και κατανόηση.

Να αναπτύξετε απροσωπία, ώστε όταν ένας αδελφός συντονιστεί με μια αδυναμία ή μια δύναμη με ένα λάθος ή μια σωστή στάση του άλλου αυτό να μην προκαλεί από μέρους σας την παραμικρή έστω αντίδραση, που θα μπορούσε να διαταράξει την αρμονία του συνδυασμένου ομαδικού έργου.

..να καλλιεργήσετε μια αγάπη που πάντα θα ζητά να ενδυναμώνει και να βοηθά και μια δύναμη να αναπληρώνετε και να συμπληρώνετε ο ένας τον άλλο πράγμα που θα χρησιμεύσει για την ισορρόπηση του ομίλου ως μιας δρώσης μονάδας που βρίσκεται κάτω από πνευματική εντύπωση.

Η ανακάλυψη μιας αδυναμίας σε έναν αδελφό του ομίλου θα έπρεπε να έχει σαν αποτέλεσμα μόνο την εφέλκυση μιας πιο βαθιάς αγάπης.

Η ανακάλυψη πως έχετε κάνει κάποιο λάθος στην ερμηνεία της στάσης ενός αδελφού θα έπρεπε να σας οδηγεί μόνο σε μια ανανεωμένη ζωτική προσπάθεια να προσεγγίσετε πιο κοντά την ψυχή του.

Η αποκάλυψη της δυνάμεως ενός αδελφού σε σας θα πρέπει να φανερώσει που μπορείτε να στραφείτε για να ζητήσετε βοήθεια σε μια οποιαδήποτε άρα δικής σας ανάγκης.

(από το βιβλίο Η Τηλεπάθεια κι ο Αιθερικός Φορέας της Αλίκης Μπεϊλη)