Τρίτη 5 Αυγούστου 2008

Χρήση και Κατάχρηση της Αστρολογίας

"Το ανεκπαίδευτο άτομο έχει την τάση να πιστεύει ότι είναι ένα αδύναμο θύμα της μοίρας. Αν οι αποκαλύψεις της αστρολογίας το κέντριζαν για μεγαλύτερες προσπάθειες, θα εξυπηρετούσαν πραγματικά έναν χρήσιμο σκοπό. Όμως, πόσο συχνά συμβαίνει αυτό; Τις περισσότερες φορές βλέπουμε τις αποκαλύψεις αυτές να χρησιμοποιούνται σαν δικαιολογίες για μοιρολατρική απάθεια".

"Κανένας δε θρηνεί περισσότερο από τον αποκρυφιστή για την ψυχοφθόρα κατάχρηση των απόκρυφων τεχνών. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο καταστροφικό για τη σωστή κρίση ή τόσο παραλυτικό για την αυτοπεποίθηση και τη θέληση, όσο η συνήθεια να συμβουλεύεται κανείς μάντεις οποιουδήποτε είδους".

"Ο μυημένος δεν οδηγείται τυφλά από το κάρμα του, αλλά συνεργάζεται συνειδητά με τις καρμικές δυνάμεις για να πληρώσει το χρέος του. Γνωρίζει ότι οι πλανητικές επιδράσεις θα κάνουν τη φύση του να αντιδράσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Για αυτό, τοποθετεί την πειθαρχημένη του θέληση" .... "στον ένα δίσκο της ζυγαριάς, ώστε να εξισορροπεί τις κοσμικές δυνάμεις που ενεργούν μέσα στον δικό του μικρόκοσμο. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή στις μακροσκοπικές δυνάμεις, αλλά η πειθαρχία και η γνώση μπορούν να τροποποιήσουν βαθιά τις μικροσκοπικές επιδράσεις του δικού μας εσωτερικού κόσμου."

"Οι πλευστικές δυνατότητες ενός σκάφους κρίνονται κατά κύριο λόγο από το πόσο μπορεί να εναντιωθεί στον άνεμο και να τραβήξει αντίθετα από αυτόν. Ένα κακοφτιαγμένο σκάφος πρέπει να έχει σχεδόν ούριο τον άνεμο για να μπορέσει να αναπτύξει ταχύτητα. Ένα καλοφτιαγμένο σκαρί όμως θα πλεύσει σχεδόν ενάντια στον άνεμο.

* από το βιβλίο Υγιής Αποκρυφισμός της Dion Fortune

Δεν υπάρχουν σχόλια: