Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Οι Ακτίνες και οι Ποιότητες των Γεγονότων

Οι Ακτίνες και οι Ποιότητες των Γεγονότων

Όλο και περισσότερος κόσμος ασχολείται με την ενέργεια των Ακτίνων και την ενσωματώνει στην Αστρολογία ή την Αυτογνωσιακή του Πρακτική. Όμως το ζητούμενο δεν είναι απλά να επαναλαμβάνουμε τσιτάτα των βιβλίων, αλλά να εφαρμόσουμε στην πράξη τα στοιχεία και να δούμε ποια από αυτά λειτουργούν και ποια όχι. Για... μας τους Αστρολόγους οι υποκειμενικές πρακτικές... της Θεραπευτικής καλές είναι, αλλά δεν είναι το αντικείμενο μας. Εμείς καταμετρούμε γεγονότα, που θεωρούμε εκφάνσεις ενεργειών και με αυτά δουλεύουμε. Έτσι, όταν κάποιος ασχολείται με τις Ακτίνες θα πρέπει να έχει υπόψη του τι είδους γεγονότα μπορεί να περιμένει με κάθε μία από τις 7 αυτού του τύπου ενέργειες. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα γεγονότα της 1ης Ακτίνας δε θα είναι εύκολα στη ζωή του και συχνά θα συνδεθούν με κάποιο θάνατο, αλλά και με μία νέα "ίδρυση". Τα γεγονότα της 2ης ακτίνας θα συνδεθούν με κάποιου είδους διαφωτιστική δράση, αλλά και με ενίσχυση της ομαδικότητας και των ορθών σχέσεων (π.χ. γνωρίζω ένα σύντροφο που με "διδάσκει" πώς είναι οι ορθές σχέσεις). Τα γεγονότα της 3ης ακτίνας θα συνδεθούν με μία μεγαλύτερη εξωστρέφεια, καθώς αυτό που γνωρίζει κάποιος ίσως κληθεί να το "διαφημίσει" στη ζωή του, να βγει να δίνει βιογραφικά, να ψάχνει συνεργασίες. Τα γεγονότα 4ης ακτίνας θα αμφισβητήσουν τις βεβαιότητες του και θα τον κάνουν να αναθεωρήσει αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Τα γεγονότα 5ης ακτίνας θα του επιτρέψουν να εξειδικευτεί σε μια τέχνη, σε κάποιες σπουδές, να αποκτήσει πρακτική γνώση. Τα γεγονότα 6ης ακτίνας θα τον εμπλέξουν σε ομαδικές δραστηριότητες που θα έχουν όμως μεγάλο στοιχείο συγκρουσιακό, ενώ τα γεγονότα 7ης ακτίνας θα τον αναγκάσουν να συμμετέχει σε ένα ομαδικό γίγνεσθαι όπου θα πρέπει να εκχωρήσει ένα μέρος του εαυτού του για να γίνει μέρος ενός μεγαλύτερου όλου.

Τα παραπάνω πρέπει να πούμε είναι πιο εύκολο να καταγραφούν σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρωμένα τα τρίγωνα των ακτίνων, αλλά διαθέτουν μόνο τις δύο από τις τρεις όψεις τους. Σε αυτούς τους χάρτες παρατηρούμε ότι σχέσεις με ζώδια που συμπληρώνουν το τρίγωνο της ακτίνας ή διελεύσεις μακράς διαρκείας με την ίδια επίδραση, δημιουργούν "μαθήματα" που εισπράττουν αυτοί οι άνθρωποι και που στις συνεντεύξεις μας με τον κόσμο ήδη έχουμε καταγράψει ως τώρα. Αντίθετα για τα άτομα που στους χάρτες τους έχουν ολοκληρωμένα τρίγωνα ακτίνων, δεν είναι τόσο έντονη αυτή η θύμηση, καθώς δε συνδέεται με συγκεκριμένα διαστήματα της ζωής τους, αλλά είναι ενσωματωμένη στο χαρακτήρα.
Φυσικά όλα αυτά για τους "μεγάλους δασκάλους" μπορεί να δείχνουν απλοϊκά, όμως ανέκαθεν οι μεγάλοι δάσκαλοι ήταν λίγο ακαταλαβίστικοι για τον πολύ κόσμο. Έτσι, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε απλοί και να δώσουμε απλές λαβές να καταλάβει ο κόσμος τις ποιότητες των ακτίνων. Και πάντα φυσικά από την πλευρά της ερμηνείας των γεγονότων, παρά από την θεραπευτική πλευρά, που την αφήνουμε σε ειδικότερους.

Αναγκαίο συμπλήρωμα στην προηγούμενη δημοσίευση είναι το να θυμίσουμε ότι η ερμηνεία του χάρτη με τη λογική των τριγώνων των ακτίνων έχει μία διαφορετική "ιεραρχία" ερμηνείας από την κλασσική ερμηνεία της Αστρολογίας. Στο σχήμα της κλασσικής αστρολογίας το "υποκείμενο" είναι ο πλανήτης, ο οποίος δρα με τρόπο που υπαγορεύει το ζώδιο και σε χώρο ...και χρόνο που υπαγορεύει ο οίκος. Όμως στο σχήμα ερμηνείας που προτείνουμε το υποκείμενο είναι η ακτίνα, η τριάδα των ζωδίων που την εστιάζει είναι ο ποιοτικός παράγων και ο πλανήτης υποδηλώνει το είδος της καρμικής εκδήλωσης που θα υπάρξει. Έτσι στην ουσία έχουμε δύο τρίγωνα που έχουν ένα κοινό σημείο μεταξύ τους. Τους πλανήτες. Οι πλανήτες που είναι η βάση της εκδήλωσης του άνω τριγώνου είναι ταυτόχρονα η κορυφή εκδήλωσης του κάτω τριγώνου και αντιστοιχούν ένα προς ένα στην ψυχική δραστηριότητα και την δραστηριότητα της προσωπικότητας. Το συνδετικό σημείο μεταξύ τους είναι ο Νους, που υποδηλώνεται ακριβώς από τους Πλανήτες και είναι αυτός που είναι ταυτόχρονα υποδοχέας των ενεργειών της ακτίνας, αλλά και παραγωγός των ενεργειών που εκδηλώνονται στους οίκους (3διάστατο χώρο).

Με βάση το παραπάνω όταν εξετάζουμε σε ένα χάρτη τις εκδηλώσεις γεγονότων που προκύπτουν από τις ακτίνες προσανατολιζόμαστε περισσότερο σε "μαθήματα ζωής" που δίνονται μέσα από αυτά τα γεγονότα, παρά με την έννοια της επιτυχίας ή της αποτυχίας από την πλευρά της προσωπικότητας. Ανιχνεύουμε δηλαδή τον ψυχικό παράγοντα (όσο γίνεται) και πώς εκδηλώνεται μέσω γεγονότων που έχει επιλέξει να υλοποιήσει. Αυτή τη διάκριση είναι καλό να την έχουμε στο νου, όπως και να έχουμε επίγνωση ότι αυτό είναι ένα σύστημα προς απόδειξη, δεν είναι μία εξ' αποκαλύψεως αλήθεια, όπως πολλές που μπορεί να βρει κάποιος από διάφορες πηγές πληροφόρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: