Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

Τα 4 Στοιχεία και η Σύνθεση της Ατμόσφαιρας

Οξυγόνο, άζωτο, υδρογόνο και άνθρακας. Η σύνθεση της ατμόσφαιρας. Αλλά και η ατμοσφαιρική αντιστοιχία σε τέσσερα στοιχεία και ιδιότητες. Φωτιά (ζεστό), Αέρας (ψυχρό), Νερό (υγρό) και Γη (ξηρό). Ενδιαφέρον θα είχε επίσης και η εξέταση του συμβολισμού του αρχικού γράμματος του χημικού στοιχείου του καθενός. Ο, Ν, Η και C και η εξέταση του ήχου του εκάστοτε γράμματος για να δούμε πιθανή σχέση με ιδιότητες του στοιχείου. Το Ο πιθανόν να μπορούσε για παράδειγμα να συσχετιστεί με την ανάσα και την πνοή, ενώ το Ν με τον ήχο του νοητικού πεδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: