Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

Ο μήνας των Εκλογών και ο Ήλιος στο Σκορπιό

Μήνας των Εκλογών ο Νοέμβριος και αξίζει αστρολογικής ανάλυσης μεταξύ άλλων και για τα πολιτικά πράγματα που θα φέρει. Με τη βοήθεια του χάρτη της εισόδου του Ήλιου στο Σκορπιό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις προβλέψεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το πρώτο εικοσαήμερο του Νοεμβρίου, διάστημα που συνοπτικά ονομάζουμε αστρολογικό Νοέμβριο.

Η ανάλυση είναι δημοσιευμένη στο NewAgeAstrology και δημοσιεύουμε εδώ απόσπασμα της.

"23 Οκτωβρίου σήμερα και γύρω στις 16:00 το απόγευμα εισερχόμαστε πλέον στον αστρολογικό μας Νοέμβριο. Ο Ήλιος εισέρχεται κι αυτός στο Σκορπιό, ξεκινώντας μία εβδομάδα όπου όλοι οι προσωπικοί πλανήτες πλέον (Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη και Άρης) θα βρίσκονται στο ίδιο ζώδιο.

Σημαντική εβδομάδα θα μπορούσαμε να πούμε καθώς η παρουσία όλων αυτών των πλανητών στο Σκορπιό δείχνει τη θέληση του καθενός μας να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ζητήματα αλλά και να ξεκαθαρίσει συναισθηματικές εκκρεμότητες του παρελθόντος.Η τήρηση των υποσχέσεων θα είναι ζητούμενο των πρώτων αυτών επτά ημερών, ειδικά μάλιστα που με την ανάδρομη Αφροδίτη (που θα παραμείνει έτσι όλο τον αστρολογικό Νοέμβριο με εξαίρεση τις τέσσερις τελευταίες ημέρες) πολλές υποσχέσεις που δόθηκαν το Σεπτέμβρη δεν έχουν τηρηθεί και ζητείται η εκπλήρωση τους."

Ποιος θα είναι όμως ο χάρτης των εκλογών; Και ποιες οι αναμενόμενες εξελίξεις; Πατήστε εδώ για τη συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: