Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Ο κανόνας του 3 στην Αστρολογική Πρόβλεψη

Ο κανόνας του 3 στην Αστρολογική Πρόβλεψη

Όπως έχουμε ξαναγράψει σε άλλα σημεία δημοσίευσης το στοιχείο του 3 είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ακρίβεια της αστρολογικής πρόβλεψης. Σήμερα οι σύγχρονοι αστρολόγοι το εφαρμόζουν λέγοντας σας ότι αν βλέπουμε ένα ζήτημα από τρεις χάρτες (π.χ. προοδευτικό, διελεύσεις και επιστροφή) σημαίνει ότι με μεγάλη σιγουριά ότι θα γίνει.

Οι παλιοί αστρολόγο...ι όμως δεν είχαν τέτοιες πολυτέλειες. Δεν είχαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές να τους βγάζουν τέσσερις χάρτες τον έναν πάνω στον άλλον σε τετραπλή συναστρία. Χρησιμοποιούσαν όμως το στοιχείο του 3 με άλλους τρόπους. Γιατί το 3 είναι ποιοτικός παράγοντας, όχι ποσοτικός. 

Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εφαρμόσει κανείς:

- με μία τριπλή διέλευση από τον ίδιο πλανήτη (έχω Ήλιο που τρώει ΤΑΥ τετράγωνο, στις περιπτώσεις Κρόνου/Ουρανού είχα πολλά παραδείγματα αναπόφευκτων διαζυγίων, με μία ενεργοποίηση από ένα τρίτο γρήγορο πλανήτη)

- με αντίστροφες διελεύσεις, π.χ. διέλευση Ήλιου από τον Κρόνο που ενεργοποιεί βαρύτερη διέλευση του Κρόνου από τον Ήλιο, ενώ παράλληλα έχω και Ήλιο/Κρόνο στο γενέθλιο χάρτη.

- με χρήση κυβερνητών ή μεσοδιαστημάτων, π.χ. διέλευση Ήλιου από μεσοδιάστημα Σελήνης/Κρόνου, ενώ η Σελήνη κάνει διέλευση από τον Κρόνο και ο Κρόνος κάνει διέλευση από Σελήνη ή Ήλιο.

Όλα τα παραπάνω συνεχίζουν και τηρούν τον κανόνα του 3 παρόλο που δε χρησιμοποιούν παρά μόνο γενέθλιο και διελεύσεις. Και είναι και πιο πρακτικοί τρόποι για έναν παλιό αστρολόγο να βγάλει συμπέρασμα χωρίς απανωτούς χάρτες.

Αποδεικνύεται όμως ότι υπάρχουν και ακόμη πιο sophisticated τρόποι να εφαρμοστεί ο κανόνας του 3 στο χάρτη. Και ένας από αυτούς είναι η χρήση των Αραβικών Κλήρων.

Αξίζει λοιπόν να ψάξουμε αυτόν τον κανόνα και να εξετάσουμε τα αποτελέσματα του, εφαρμόζοντας τον στην πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: