Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Το μυστήριο των 7 ακτινων με κλειδια της επιστήμης

Το μυστήριο των 7 ακτίνων θα μπορούσε να εξηγηθεί με διάφορα κλειδιά, μεταξύ των οποίων όπως είχαμε δει στο παρελθόν το ψυχολογικό κλειδί. Ωστόσο θα μπορούσε να αποδοθεί και σε φυσικούς νόμους ή διεργασίες. Γιατί τι άλλο θα μπορούσε να είναι η ένωση μέσω της αντίθεσης της 4ης ακτίνας, παρά η ένωση θετικού κι αρνητικού πόλου στον κόσμο του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού, τι άλλο θα μπορούσε να είναι η 7η ακτίνα, παρά η διαδικασία της σύντηξης όπως περιγράφεται στη σύγχρονη φυσική; Πώς αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί η 3η ακτίνα, παρά σαν διέγερση από το φως, που γεννά όλο τον υλικό κόσμο, ενώ η 6η ακτίνα σαν τη δράση και την αντίδραση, έναν από τους βασικούς νόμους του Νεύτωνα. Σε παρόμοια συμπεράσματα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε, εάν ακολουθήσουμε τους 7 νόμους του Κυμβάλειου και να διαλογιστούμε πάνω στην πιθανότητα αντιστοίχισης τους με φυσικά - και κυρίως ηλεκτρικά - φαινόμενα. 

1. Η Αρχή της Νοητικότητας (?) 
2. Η Αρχή της Αντιστοιχίας (?) 
3. Η Αρχή της Δόνησης (διέγερση ηλεκτρονίου από το φωτόνιο -> Φως) 
4. Η Αρχή της Πολικότητας (ετεροπολικοί δεσμοί) 
5. Η Αρχή του Ρυθμού (κυματικές συχνότητες, περιφορές ουρανίων σωμάτων) 
6. Η Αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος (δράση και αντίδραση, εφαρμογή των νόμων των Δυνάμεων) 
7. Η Αρχή της Γέννησης ή Συγχώνευσης (σύντηξη, ραδιενεργή αντίδραση) 

 Φυσικά ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί πάντα να συλλάβει τους νόμους ως την πηγή τους. Γι' αυτό και οι δύο πρώτες αρχές ίσως ακόμη να παραμένουν άφατες για τους περισσότερους... Γι' αυτό και η Γέννεση ξεκινάει από "εν αρχή ην ο Λόγος" αλλά η δημιουργία του κόσμου αρχίζει στο "και εγένετο Φως"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: